عباس درب هنزی

darbhanzi_abbas

عباس درب هنزی

سمت: رئیس دانشکده فنی و مهندسی
تلفن ثابت : 31312121-034 و 31312403
پست الکترونیک : darbhanzi@vru.ac.ir
آدرس : رفسنجان، دانشگاه ولی­ عصر(عج)

سابقه فعالیت