تماس با ما

آدرس:

رفسنجان- میدان امام خمینی- دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان- دانشکده فنی و مهندسی - کدپستی: 7718897111

شماره تماس:

دفتر دانشکده: 31312232-034

تلفکس:

پست الکترونیک:

tech-office@vru.ac.ir