آزمایشگاه‌های گروه مهندسی مکانیک

آزمایشگاه‌های گروه

آزمایشگاه های آموزشی

آزمایشگاه انتقال حرارت
آزمایشگاه ترمودینامیک
آزمایشگاه دینامیک ارتعاشات
آزمایشگاه مقاومت مصالح
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
آزمایشگاه مکانیک سیالات
آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک
 
کارگاه ها:
کارگاه تراشکاری
کارگاه ماشین ابزار
کارگاه ورقکاری
کارگاه جوشکاری
کارگاه اتومکانیک