صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » ویرایش جدید تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
فرآیند نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نیم سال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹
انتخاب واحد ورودی ۹۷ و ما قبل ۲۳ شهریور ۲۰ بهمن
انتخاب واحد ورودی ۹۸ و ۹۹ ۲۴ شهریور ۲۱ بهمن
شروع کلاس ها ۲۹ شهریور ۲۵ بهمن
حذف و اضافه ۱ و ۲ مهرماه ۲۸ و ۲۹ بهمن
حذف اضطراری تا ۱۳ دی  تا ۸ خرداد
مهلت تأیید حذف اضطراری توسط اساتید تا ۲۰ دی تا ۱۵ خرداد
ثبت نام مقدماتی و ارزشیابی ۲۹ آذر تا ۱۱ دی ۲۵ اردیبهشت تا ۵ خرداد
مهلت تأیید ثبت نام مقدماتی و ارزشیابی تا ۱۸ دی تا ۱۲ خرداد
توزیع درخواست های انتقال و مهمان ۱ تا ۳۱ اردیبهشت
پایان کلاس ها ۱ بهمن ۲۶ خرداد
شروع امتحانات ۲ بهمن ۲۷  خرداد
تاریخ پایان امتحانات ۱۶ بهمن ۱۰ تیر
تاریخ برگزاری امتحانات دروس معارف ۲ و ۹ بهمن ۲۷ خرداد و ۳ تیر
تاریخ پایان ثبت نمرات ۱۹ بهمن ۱۶ تیر