صفحه نخست » اخبار و رویدادها » موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری با راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی در گروه مهندسی عمران

در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۴ معاونت محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در نامه شماره ۹۹/۹۲۶/۱۱۵۰ موافقت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی را با راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی به ریاست محترم دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ابلاغ کردند.