صفحه نخست » اخبار و رویدادها » موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری با راه اندازی مقطع دکتری رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی در گروه مهندسی مکانیک و پذیرش دانشجو از سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

معاونت محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری موافقت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی را با راه اندازی مقطع دکتری رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی به ریاست محترم دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ابلاغ کردند. لذا از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در این دوره پذیرش دانشجو صورت خواهد گرفت.