صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » شماره تماس های گروه مهندسی کامپیوتر جهت انجام انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱٫ آقای دکتر ایمان همتی مقدم مشاور ورودیهای ۹۵: ۲۴۹۳

۲٫ خانم دکتر فهیمه یزدان پناه مشاور ورودیهای ۹۶: ۲۵۹۸

۳٫ آقای دکتر حجت شریفی مشاور ورودیهای ۹۸: ۲۵۹۹

۴٫ مدیر گروه و مشاور ورودیهای ۹۷ (شاهرخ شهریور): ۲۴۰۵​