صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » شماره تماس های گروه مهندسی شیمی جهت انجام انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

– دکتر حسن هاشمی پور        ورودی ۹۵         تلفن: ۲۶۰۱

۲- دکتر حدیث اقبالی             ورودی ۹۶         تلفن: ۲۵۹۲

۳- دکتر مریم میرزایی             ورودی ۹۷         تلفن: ۲۶۰۰

۴- دکتر حسین روح اللهی       ورودی ۹۸          تلفن: ۲۴۰۷

۵- دکتر سید محمد صادق حسینی        مدیر گروه      تلفن: ۲۴۰۷