صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
فرآیند نیم سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نیم سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰
انتخاب واحد ورودی ۹۸ و ما قبل ۳۰ شهریور ۱۲ بهمن
انتخاب واحد ورودی ۹۹ و ۱۴۰۰ ۳۱ شهریور ۱۳ بهمن
شروع کلاس ها ۳ مهرماه ۱۶ بهمن
حذف و اضافه ۶ و ۷ مهرماه ۱۹ و ۲۰ بهمن
حذف اضطراری تا ۴ دی  تا ۸ خرداد
مهلت تأیید حذف اضطراری توسط اساتید تا ۲۰ دی تا اول خرداد
ثبت نام مقدماتی و ارزشیابی ۲۰ آذر تا ۱ دی ۱۸ تا ۲۹ اردیبهشت
مهلت تأیید ثبت نام مقدماتی و ارزشیابی تا ۸ دی تا ۵ خرداد
توزیع درخواست های انتقال و مهمان ۱ تا ۳۱ اردیبهشت
پایان کلاس ها ۲۲ دی ۱۹ خرداد
شروع امتحانات ۲۳ دی ۲۰  خرداد
تاریخ پایان امتحانات ۷ بهمن ۳ تیر
تاریخ برگزاری امتحانات دروس معارف ۲۳ و ۳۰ دی ماه ۲۷۲۰ و  خرداد
تاریخ پایان ثبت نمرات ۱۰ بهمن ۱۰ تیر