صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

فرایند

نیم‌سال اول ۱۴۰۰-۹۹

نیم‌سال دوم ۱۴۰۰-۹۹

انتخاب واحد ورودی ۷ و ما قبل

۲۵ شهریور

۷ بهمن

انتخاب واحد ورودی ۹۸ و ۹۹

۲۶ شهریور

۸ بهمن

شروع کلاس ها

۲۹ شهریور

۱۱ بهمن

حذف و اضافه

۱ و ۲ مهرماه

۱۴ و ۱۵ بهمن

حذف اضطراری

تا ۲۹ آذر

تا ۱ خرداد

مهلت تأیید حذف اضطراری توسط اساتید

تا ۶ دی

تا ۸ خرداد

ثبت نام مقدماتی و ارزشیابی

۱۵ تا ۲۷ آذر

از ۱۸ تا ۲۹ اردیبهشت

مهلت تأیید ثبت نام مقدماتی و ارزشیابی

تا ۴ دی

تا ۵ خرداد

توزیع درخواست های انتقال و مهمان

۱ تا ۳۱ اردیبهشت

پایان کلاس ها

۱۷ دی

۱۹ خرداد

شروع امتحانات

۱۸ دی

۲۰ خرداد

تاریخ پایان امتحانات

۲ بهمن

۳ تیر

تاریخ برگزاری امتحانات دروس معارف

۱۸ و ۲۵ دی

۲۰ و ۲۷ خرداد

تاریخ پایان ثبت نمرات

۶ بهمن

۹ تیر